Việt Nam Investment Company chuyên sản xuất, cung cấp và xuất khẩu , với một nhà máy ở Việt Nam.Nó luôn luôn là trọng tâm của chúng tôi để sản xuất tốt nhất sản phẩm và cung cấp cho họ thời gian với dịch vụ sau bán hàng chu đáo. Tinh thần sáng tạo của chúng tôi cho phép chúng tôi ở lại một bước trước các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi bằng cách cung cấp các sản phẩm đa dạng nhất. Thắc mắc từ người bán sỉ, phân phối toàn cầu, người mua, đại lý và OEM / ODM được chào đón.

Vietnam Investment Company
nhà sản xuất và nhà cung cấp cũng bán buôn nhà phân phối-hơn 26,845 người mua trên toàn thế giới tại vietnam-investment.com
none
none
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31
90out of 100based on 100user ratings
đăng ký công ty Việt,các mục mới nhất bị cấmNgày 26 tháng 11,2014,Luật Đầu tư được Quốc hội lần thứ VII vào ngày 1 tháng 7,2001 có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7,2015,ở vị trí của những thay đổi đáng kể trong Luật Đầu tư năm 2005,đặc biệt là việc cấm đầu tư,đầu tư có điều kiện và thủ tục quản lý đầu tư cải cách.Quy định trong việc cấm đầu tư,ngành công nghiệp điều hành;đầu tư có điều kiện,ngành công nghiệp điều hànhThay đổi quan trọng nhất trong luật đầu tư trong năm 2014 là việc thành lập một cơ sở pháp lý minh bạch thông qua việc cấm đầu tư,quy định của ngành vận hành và đầu tư có điều kiện,quy định của ngành điều hành,pháp luật không cấm các ngành công nghiệp đầu tư để bảo đảm thực hiện các quyền tự do dân sự,quyền kinh doanh các nguyên tắc hiến pháp.Theo loại trừ(sự lựa chọn)phương pháp trong pháp luật năm 2014 đầu tư để thu thập,kiểm tra và xác định các điều kiện với các điều kiện đầu tư,hoạt động và cấm các danh sách các ngành hoạt động đầu tư đã giúp đổi mới những nguyên tắc cơ bản của pháp luật hiện hành,nhà đầu tư chỉ từ luật pháp chỉ cho phép đầu tư,Thông qua luật này không ngăn cấm hoặc yêu cầu điều kiện phải đầu tư tự do,hoạt động tất cả các ngành công nghiệp.Đặc biệt,theo luật để hướng dẫn thi hành luật đầu tư,luật doanh nghiệp và luật thương mại để xem xét và xóa trùng lặp của các doanh nghiệp và việc cấm đầu tư vào các dự án công nghiệp.đăng ký công ty Việt Nam cần chú ý đến các Luật Đầu tư Việt Điều 6 của dự án đầu tư đề xuất bao gồm:(tôi)thuốc có tên trong Phụ lục 1 của Luật này;(Ii)hóa chất và khoáng chất được liệt kê trong Phụ lục 2 của Luật này;(iii)mẫu động vật hoang dã khác nhau được liệt kê trong Phụ lục 1 của Công ước về Buôn bán quốc tế và mua của động vật hoang dã và thực vật;các hoạt động của nhiều mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có nguồn gốc tự nhiên thuộc nhóm 1 của Phụ lục 3 của Luật này;(iv)hoạt động để bán vào mùa xuân;(V)bán dân,các cơ quan và các mô của con người;(Vi)cho cơ thể con người sinh sản vô tính.Đầu tư và quản lý các dự án công nghiệp có điều kiệnTheo pháp luật hiện hành trong việc đầu tư điều tra 386 và hoạt động trên cơ sở các điều kiện của ngành công nghiệp,pháp luật quy định danh sách các công ty đầu tư hoạt động nguyên tắc:Cộng với việc bãi bỏ các điều kiện ngành công nghiệp và đầu tư là không hợp lý,thủ tục không rõ ràng và nặng để đáp ứng các chi phí của nhà đầu tư.Cộng với những sửa đổi để đầu tư và điều hành các điều kiện nhất định theo thẩm quyền để giảm bớt quyền lực của Nhà nước để xác nhận hoặc phê duyệt.hướng chính để có những biện pháp chính là xuất bản các quy định của tiêu chuẩn mong đợi các nhà đầu tư để đạt được đăng ký và quản lý các cơ quan của chính mình trước có thể kiểm tra.Cập nhật chính xác tên và một số hệ thống công nghiệp cho các điều kiện đầu tư và điều hành được chính xác hơn và minh bạch phản ánh vấn đề này,để đạt được các quy định của pháp luật để tránh sự trùng lặp và để tạo điều kiện cho việc thực hiện.1.Trên cơ sở các nguyên tắc trên,267 ngành công nghiệp được liệt kê tại Phụ lục 4 của Luật này01/7/2016 Luật cũng quy định về việc sửa đổi các điều kiện ngành công nghiệp và đầu tư khác nhau.vì thế,đầu tư và điều hành các điều kiện của ngành công nghiệp này chỉ có thể được quy định trong pháp luật đầu tư,và cho mỗi khoản đầu tư ngành công nghiệp và hoạt động điều kiện cụ thể điều kiện quy định trong luật,nghị định,đồng ý với Việt Nam để tham gia vào các điều khoản hiệp ước quốc tế.Như một kết quả của việc thực hiện pháp luật(01 tháng 7,2015)từ ngày có hiệu lực,việc cấm các ngành công nghiệp đầu tư và điều hành và các điều kiện đầu tư và điều hành trong các tiêu chuẩn pháp lý sẽ hết hạn để thực thi.Các điều kiện sử dụng trong đầu tư và quản lý phát hành có điều kiện Phụ lục năm 2014 luật đầu tư 267 ngành công nghiệp đã quy định trong hợp đồng nên tiếp tục áp dụng cho 1 tháng 7,2016.2.Hiến pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên của đất nước,củng cố và nâng cao đảm bảo hệ thống phù hợp với đầu tưLuật Đầu tư năm 2014 để tiếp tục duy trì các hệ thống và các nguyên tắc đầu tư an ninh đã được quy định trong luật đầu tư 2005,trong khi cải thiện hệ thống và nguyên tắc đã được sửa đổi,bổ sung như sau:Cập nhật trạng thái để bảo vệ quyền sở hữu của tài sản đầu tư và phù hợp với các quy định của Hiến pháp trong quốc hữu hóa tài sản của các nhà đầu tư trong các cam kết bồi thường thích hợp và công bằng.Hoàn Hảo Việt Nam'Cam kết đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư phù hợp với các điều ước quốc tế.Ảnh hưởng của việc thay đổi quy định pháp lý về tác động bất lợi đối với các nhà đầu tư đã đưa ra những trường hợp ưu đãi đầu tư để cải thiện các quy định về nguyên tắc của việc ngược.vì thế,để lấy giấy chứng nhận trở lại giữa các nhà đầu tư phải trả lại giấy chứng nhận đầu tư giữa các nhà đầu tư và các nhà đầu tư không thuộc về thủ tục này,pháp luật đã rút khỏi các ưu đãi đầu tư để có những không-nguyên tắc hồi tố theo quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.3.Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính,trong khi trong việc thực hiện các chương trình đầu tư để nâng cao trách nhiệm của các nhà đầu tư.2014 Luật đầu tư đã hiểu,đơn giản và bảo vệ xu hướng đầu tư quản lý quốc gia cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính,thay đổi quan trọng,bổ sung các nội dung bao gồm:Đầu tiên,cho các nhà đầu tư trong nước đã hủy bỏ việc phát hành các thủ tục chứng nhận đăng ký đầu tư(Điều 36).Thứ hai,luật pháp đã đơn giản hóa các thủ tục,thủ tục và quy trình,và rút ngắn thời gian phát hành chỉ có 15 ngày,chứ không phải là 45 ngày, thời gian dài nhất của đăng ký các thủ tục chứng nhận đầu tư nước ngoài(Điều 37).Với việc đơn giản hoá thủ tục hành chính,luật đã thêm vào hiệu ứng của việc tăng việc thực hiện các chương trình đầu tư.Các quy định sau đây đã được thực hiện:bổ sung các quy định về việc thực hiện các nghĩa vụ chương trình trong các hình thức ký quỹ;để bổ sung các công nghệ nhập khẩu,thiết bị và chất lượng cơ học của các chương trình đầu tư Các quy định về việc xác định các điều kiện và thủ tục cụ thể để xác nhận việc thực hiện các chương trình này,trách nhiệm của các nhà đầu tư và các đơn vị quản lý cấp huyện để giải quyết các quyền để cải thiện việc chuyển giao các chương trình đầu tư,kéo dài tiến độ đầu tư để đình chỉ các hoạt động đầu tư,thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và kết thúc của các hoạt động chương trình đầu tư.thứ ba,để đầu tư vào các hoạt động của chương trình và hoạt động đăng ký kinh doanh,hủy bỏ việc cấp giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để cải cách việc thành lập nước ngoài-thủ tục doanh nghiệp tài trợ.Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,nhà đầu tư nước ngoài đã được phép thành lập doanh nghiệp tại các đơn vị đăng ký kinh doanh như các nhà đầu tư trong nước.Ngoài ra,để mất hơn 51%của các bên trên-doanh nghiệp được đề cập hoặc các nhà đầu tư nước ngoài với hơn 51%của các doanh nghiệp có đầu tư vốn nước ngoài'điều kiện và thủ tục làm cơ sở cho các thủ tục đầu tư thống nhất và điều kiện cho doanh nghiệp này,pháp luật đã nói rõ rằng số các doanh nghiệp.Phần còn lại của tình hình,chẳng hạn như các nhà đầu tư trong nước để đưa các thủ tục và điều kiện đầu tư.thứ tư,các doanh nghiệp được miễn các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật,ngoại trừ đối với các liên doanh nước ngoài,mua cổ phần,số lượng cổ phần có vốn đầu tư trong điều kiện đầu tư và các doanh nghiệp đầu tư doanh nghiệp hoạt động để các nhà đầu tư nước ngoài,hoặc liên doanh với nước ngoài,mua cổ phần,quỹ liên doanh Sau khi nắm giữ hơn 51%vốn đăng ký của các doanh nghiệp,mặt pháp lý để cho phép các nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp để thay đổi các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài để thay đổi tình hình liên doanh,mua cổ phần,thủ tục vốn liên doanh nước ngoài.Để sửa đổi thủ tục này,pháp luật đã xác định rõ phạm vi pháp luật pháp luật đầu tư và chứng khoán trong việc mua cổ phiếu,trong đó quy định các công ty liên doanh nước ngoài,mua cổ phần và các chế độ của công ty liên doanh,và các điều kiện mà các nhà đầu tư nước ngoài phải tuân theo.4.Để nâng cao chất lượng đầu tư và đầu tư để thu hút các kết quả,cải thiện các chính sách ưu đãi đầu tưĐể đảm bảo tính hấp dẫn của các chương trình đầu tư,chất lượng cao-ngành công nghiệp công nghệ cao,các công nghệ hiện đại,quy mô của các chương trình sản xuất,việc sử dụng nhiều lao động trong khu vực nông thôn của các chương trình đầu tư,sản phẩm công nghiệp hỗ trợ lẫn nhau,đầu tư trong lĩnh vực văn hóa và xã hội của chương trình thực tế(Y khoa,Giáo dục,đào tạo nghề,nền văn hóa.....)Luật này đã được cải thiện ngành công nghiệp ưu đãi đầu tư và việc sử dụng các điều kiện ưu đãi,các nguyên tắc của pháp luật đầu tư hiện tại.Theo quan điểm của đầu tư quá mức trong việc khắc phục tất cả các chương trình mà là một phần của khu vực ưu đãi đầu tư,luật pháp đã cung cấp các tiêu chuẩn khu vực cho sự phát triển của chương trình khoáng sản và hoạt động sản xuất của hàng hóa theo tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa.Đề án chuyển hàng hóa là đối tượng của thuế tiêu thụ đặc biệt.Các5.Cải thiện hệ thống phân loại cho các hoạt động đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý quốc giaĐể đảm bảo tính hiệu quả của các hoạt động quản lý nhà nước,hiệu quả là quan trọng đối lớn,các ngành công nghiệp lớn và có ảnh hưởng,chương trình đầu tư của khu vực,pháp luật đã được thêm quyền,thủ tục công nhận quốc hội,Thủ tướng chính phủ,thành phố,đầu tư Tỉnh ủy ủy quyền bởi các quy định của quốc hội,Chính phủ Thủ tướng công nhận thẩm quyền của các chương trình trên cơ sở kế,Hợp pháp hoá và tinh tế của các chi tiết của các quy định và hướng dẫn về việc thực hiện pháp luật đầu tư của một số quy định của Nghị viện năm 2010/06/19 49/2010/số QH12 của các quy định có liên quan của Chính phủ và Chính phủ năm 2006/06/22 108/2006/NĐ-CP đã đồng ý các quy định.Đối với phân phối toàn quốc,cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất của các chương trình để bổ sung các đô thị,ủy ban tỉnh của chủ đầu tư để nhận các quy định của chính quyền.Sự hấp dẫn của nội dung này là cho các đô thị,ủy ban tỉnh của chủ đầu tư để công nhận thẩm quyền của tiêu chuẩn hóa chương trình và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.vì thế,các đơn vị quản lý đầu tư xử lý các thủ tục đầu tư và kiểm tra các điều kiện cho việc sử dụng các nhu cầu đất,việc giao đất,cho thuê đất,và việc chuyển đổi quyền sử dụng đất.Đồng thời để có những biện pháp trên đây để giúp giảm số thủ tục hành chính cho thời gian,bởi vì các nhà đầu tư không tuân theo các quy định hiện hành về thủ tục sử dụng đất.Ngoài ra,pháp luật đã được từ các thành phố và đô thị để cấp giấy chứng nhận quyền đăng ký đầu tư đối với các cơ quan kế hoạch và đầu tư;bổ sung các chính phủ,Thủ tướng chính phủ,các đô thị,khu vực tỉnh và cấp tỉnh và công nghiệp,chế biến các khu công nghiệp,cao-lĩnh vực công nghệ cao,Quản lý hoạt động đầu tư,và cải thiện hệ thống báo cáo đầu tư,giám sát và đánh giá các hoạt động đầu tư.6.Cải cách ở Việt Nam cho các thủ tục đầu tư nước ngoàiCác quy định về vấn đề này đã được thành lập trên cơ sở một số nội dung đáng kể của pháp luật đầu tư trước đây,trong khi hợp thức hóa và cải thiện các chính phủ's 2006/08/09 78/2006/NĐ-số lượng CP đã thống nhất quy định đầu tư nước ngoài.vì thế,pháp luật khẳng định rằng các nhà đầu tư thực hiện các nguyên tắc của hoạt động đầu tư nước ngoài để phát triển,phát triển và mở rộng thị trường;tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa,dịch vụ,thu nhập ngoại tệ;gần công nghệ hiện đại,nâng cao năng lực quản lý và bổ sung phát triển năng lượng kinh tế quốc dân;hoạt động đầu tư nước ngoài phải tuân theo luật này,chấp nhận các quy luật của các quốc gia đầu tư và Việt Nam đã tham gia vào các điều khoản của thỏa thuận quốc tế;Việt Nam đầu tư vào việc thành lập công ty's các nhà đầu tư từ các cam kết chịu tác điều hành các hoạt động đầu tư.Luật đã quy định rằng trách nhiệm đầu tư trong việc huy động các nguồn vốn trong việc thực hiện hoạt động đầu tư nước ngoài;để xác định thẩm quyền của nhà đầu tư,trách nhiệm,thay mặt cho các chủ sở hữu nhà nước của các đơn vị và quyết định đầu tư,quản lý hoạt động các đơn vị đầu tư nước ngoài;cùng lúc,để thiết lập cơ chế giám sát và quản lý chặt chẽ các khoản tiền chuyển ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư,bổ sung các hoạt động đầu tư nước ngoài mới trong các quy định về thủ tục.Ngoài ra,luật này đã được bổ sung bằng cách đầu tư nước ngoài,nhu la:thông qua việc mua,bán chứng khoán,dụng cụ có giá trị khác và đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán,tổ chức tài chính trung gian nước ngoài và trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư và để cho các hướng dẫn của chính phủ để phương pháp này thiết lập các cơ sở pháp lý của hoạt động đầu tư
Professional Law Services